Etický kodex chovatele


Chovatel se zavazuje dodržovat veškeré státem dané pravidla a vyhlášky týkající se chovu koček a to hlavně:

  • Bude poskytovat pravidelnou a neodkladnou odbornou veterinární péči všem svým kočkám
  • Bude o své kočky pečovat tak, aby ani fyzicky a také psychicky nestrádaly
  • Zajistí svůj domov tak, aby zabránil možné otravě nebo zranění koček
  • Koťata narozená v chovatelské stanici nebudou nikdy prodána nebo darována novým majitelům dříve než ve věku 12 týdnů
  • Při prodeji nebo předání zvířat se bude chovatel chovat čestně, nebude uvádět mylné informace, informace zatajovat nebo se uchylovat ke lži
  • Chovatel se zavazuje dbát na zdraví koťat odchovaných v jeho chovné stanici a v případě podezření na možnou genetickou zátěž podnikne veškeré možné kroky k tomu aby zabránil přenášení této vady na další generace
  • Chovatel se bude snažit pomáhat a radit začínajícím chovatelům a v rámci svých možností šířit osvětu týkající se správného chovu a držení koček
  • Chovatel bude sledovat trendy a vzdělávat se v oblasti chovatelství obecně
  • Chovatel jako člen klubu Moravian Noble Cat´s bude šířit dobré jméno klubu