Jak se stát členem 

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let, která podá přihlášku. U osob do 15 let se vyžaduje souhlas zákonného zástupce. Předpokladem pro přijetí je souhlas se stanovami a dalšími dokumenty klubu MNC. Členem se stáváte po zaslání písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku, který se platí jednou ročně za celý kalendářní rok. 

Přihlášky, stejně jako žádosti o odchodu z klubu (bez nutnosti udání důvodu), můžete zasílat elektronicky na noblecats@seznam.cz nebo poštou na adresu sídla naší organizace Moravian Noble Cat´s, z.s., Manova Lhota 25, 569 92 Rohozná

Členství automaticky zaniká v okamžiku nezaplacení členského příspěvku do konce ledna daného roku.